Sessió informativa de “formació on line” al Telecentre de Sant Bartomeu del Grau

El poper dimarts 24 de novembre tindrà lloc una sessió informativa al Telecentre de Sant Bartomeu del Grau. Aquesta sessió porta per títol “formació on line” i es realitzarà de 19:00h a 21:00h. L'objectiu de la jornada és donar a conèixer la formació on line que podem fer a través de diferents institucions: formació reglada, formació ocupacional, formació contínua i permanent. Aquesta sessió pot resultar interessants per qualsevol persona (treballadors/es, persones a l'atur, joves, etc...) interessada en la formació permanent que vulgui conèixer les possibilitats que li oferix aquest tipus de formació. Aquesta sessió forma part d'una iniciativa promoguda conjuntament entre l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, el Consorci del Lluçanès i la UGT d'Osona. Per més informació i inscripció al Telecentre o Ajuntament i al Consorci del Luçanès.