Seminari de creació i gestió de pàgines Web al Telecentre

A partir del mes de febrer iniciarem un seminari de creació i gestió de pàgines web. Aquest es realitzarà al Telecentre de Sant Bartomeu del Grau, els dimecres a la tarda.
Totes aquelles persones que hi estiguin interessades poden adreçar-se al Telecentre, al 93 888 97 00 o telecentre@sbg.cat