L'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau és un dels casos d'èxit a "Observatorio Nacional del Software de Fuentes Abiertas"

Observatorio Nacional del Software de Fuentes Abiertas CENATIC, de la Universidad Rey Juan Carlos (Grupo GsyC/LibreSoft) i Telefónica I+D, han elaborat un informe per tal de conèixer l'estat actual del procés d'implantació del software de fonts obertes a l'Administració pública a nivell de l'estat espanyol. L'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau hi és present com a cas d'èxit en aquest informe, “Software de fuentes abiertas para el desarrollo de la Administración Pública Española. Una visión global. 2008”, que ofereix una visió general de l'estat del software dins l'Administració publica espanyola, i a la vegada aquesta informació apareix en el marc de les diferents comunitats Autònomes. En el marc català hi apareix l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.