Guifi.net-Índia. Un projecte de transferència de millors pràctiques tecnològiques i socials a la Índia

Guifi.net-Índia
El passat divendres, 24 d'octubre, coincidint amb tres dies de sessió de guifi.net, el Telecentre de Sant Bartomeu del Grau va ser punt de trobada per part dels membres del projecte Guifi.net-Índia: Jon Andoni, Abel, Yann Bona, Marc Riera i Valeri Vázquez.
El projecte guifi.net-Índia té com a objectiu fer arribar la banda ampla al Tel-Nek Bangalore, i enllaçar amb els edificis de l'escola, orfenat i els veïns de les rodalies. Al mateix temps s'hauria de poder connectar amb les oficines de ITSMA mitjançant túnels.
Aquests tipus de projectes internacionals requereixen de moltes entitats que facin possible tenir a l'abast totes les eines necessàries, des dels tècnics, assessorament legal, contactes al país, etc., i a més a més això s'ha de coordinar. Per això comptem amb els socis següents: GAIA, Content Mind (coordinació), Jausas (temes legals), ITSMA i ANCHORAGE (ONG per a la promoció tecnològica en persones desafavorides a Bangalore).
Per a més informació podeu consultar el web de guifi.net: http://www.guifi.net/ca/node/17755